Zakelijk

Voor bedrijven zijn zonnepanelen op het dak van het bedrijfspand zeer aantrekkelijk, o.a. vanwege verschillende fiscale aftrekposten. Zo kunt u tot 82,5% van het investeringsbedrag aftrekken van de fiscale winst. In 2017 zijn de volgende fiscale voordelen beschikbaar:

Energie-investeringsaftrek 41,5% (EIA)

Zonnepanelen vallen onder de energie-investeringsaftrek. Het is mogelijk naast de gewone afschrijving van uw investering een extra aftrekpost toe te passen. Met deze aftrek kunt u 41,5% van uw investering in zonnepanelen aftrekken van de bedrijfswinst. Dit levert gelijk een belastingvoordeel op welke afhankelijk is van uw fiscale situatie. Voor een BV is het voordeel maximaal 25% en voor een IB ondernemer is het voordeel zelfs maximaal 52%.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 28% (KIA)

Bij investeren in zonnepanelen kunt u tot maximaal 28% extra (bovenop de energie-investeringsaftrek) van uw bedrijfswinst aftrekken. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de totale investering die u in een bepaald jaar doet. Dit leidt direct tot een lagere belastingheffing en een liquiditeitsvoordeel.

Milieu-investeringsaftrek 36% (MIA)

Dit betreft de mogelijkheid om bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek tot 36% van de investering af te trekken van de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Als ondernemer kunt u naast de fiscale voordelen ook in aanmerking komen voor extra subsidies.

De subsidies gelden voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pellet kachels. In 2017 is er 70 miljoen euro subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pellet kachel en de energieprestatie.

SDE 2017 – Subsidie voor grootverbruikers

    Subsidie Duurzame Energie 2017

    Het ministerie van Economische Zaken stimuleert de productie van duurzame energie. Bij aanschaf van zonnepanelen komen bedrijven in aanmerking voor de SDE subsidie. De SDE subsidie stimuleert de productie van duurzame energie voor bedrijven en non-profit instellingen.

    Subsidie

    Met de SDE subsidie ontvangt u per geleverd KWh een vast bedrag. Deze subsidie ontvangt u 15 jaar lang!