TKM CTC Waterheater

De CTC Water Heater is een warmtepomp voor de productie van sanitair warm
water. Deze warmtepomp gebruikt de energie uit de lucht om sanitair water op
te warmen en kan voldoen aan de jaarlijkse behoeften van een gemiddeld gezin.
De CTC Water Heater kan de energie gebruiken uit de lucht van het lokaal waar
hij staat opgesteld of via kanalen uit een ander lokaal. De CTC Water Heater
heeft een voorraadvat van 258 of 242 l en kan tot 600 l warm tapwater per 24u
produceren.
De CTC Water Heater is energiebesparend en maakt het mogelijk om tot 65 %
van de kosten te besparen op het opwarmen van water.
Nu met een nieuwe compressor voor een nog beter rendement en een aantal
nieuwe functies:
– Solar functie:
PV kan sww naar hoger
e temperatuur brengen
– Vakantie functie:
SWW vorstvrij gedur
ende uw vakantie
– Boost functie:
Extra sww met hulp van weerstand