Subsidie Warmtepomp

Waarom deze subsidie?

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Wanneer kunt u de ISDE aanvragen?

Op 30 november 2016 informeerde Minister Kamp de Kamer (in een kamerbrief) over de SDE . Daarin benoemde hij ook de plannen voor de  ISDE 2017. De regeling is in de Staatscourant gepubliceerd op 6 december. De ISDE opent 2 januari 2017 met een totaal budget van €70 miljoen voor 2017.

Wanneer kunt u de ISDE aanvragen?

Aanvragen kan vanaf 2 januari 2017 tot en met 31 december 2017. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

U kunt subsidie krijgen voor een deel van de gemaakte investeringskosten bij de aanschaf van 1 of meer:

 • warmtepompen
 • zonneboilers
 • biomassa ketels

Daarmee kunt u uw huis verwarmen tegen lagere kosten en helpt u de uitstoot van CO2 verminderen

Hoe werkt het?

 • U koopt een apparaat dat in aanmerking komt voor deze subsidie.
 • U dient vervolgens de aanvraag in, uiterlijk 3 maanden nadat u de koopovereenkomst heeft gesloten.
 • U kunt geen voorschot krijgen.
 • U heeft meer dan 1 apparaat aangeschaft en u wilt voor alle apparaten subsidie aanvragen? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per apparaat.
 • De beslissing krijgt u binnen 8 weken na uw aanvraag. De betaling volgt maximaal 1 week na de beslissing.

Voorwaarden voor particulieren

 • U heeft het apparaat na 1 januari 2017 aangeschaft
 • Binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst heeft u een subsidieaanvraag ingediend
 • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald, geïnstalleerd en in gebruik genomen
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft, u heeft een bewijs van aanschaf en u heeft een betaalbewijs. Het is uw eigendom
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen

  Bent u een zakelijke gebruiker?

  De zakelijke markt is voor deze subsidie een breed begrip. Belangrijk is dat u een geldig KvK-nummer heeft. Hieronder een overzicht van zakelijke partijen:

  • zelfstandig ondernemers
  • bedrijven
  • verenigingen van eigenaren (VVE’s)
  • woningcorporaties
  • ondernemers in de land- en tuinbouw
  • maatschappen
  • stichtingen
  • verenigingen

  Ook zakelijke partijen uit het buitenland kunnen in aanmerking komen. Zij kunnen contact met ons opnemen voor het doen van een aanvraag. Rijks-, gemeentelijke en provinciale overheidsorganen en waterschappen kunnen geen subsidie aanvragen.

  Hoe werkt het?

  U kunt de subsidie aanvragen als u van plan bent 1 of meerdere apparaten aan te schaffen, die voldoen aan de (technische) eisen.
  Dien eerst de subsidieaanvraag online in.
  U mag pas een verplichting aangaan, nadat u de subsidie heeft aangevraagd. Kortom: vanaf het moment dat u op de verzendknop heeft gedrukt en een referentienummer heeft van uw aanvraag kunt u de verplichting aangaan. Wilt u de verplichting aangaan voordat wij een besluit over uw aanvraag hebben gedaan? Dan doet u dit op eigen risico: het kan zijn dat we uw aanvraag afwijzen omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden.
  Na de installatie en betaling vraagt u vaststelling aan van de subsidie. Dit doet u uiterlijk 12 maanden na verlening (dus niet na aanvraag).
  U kunt ook een voorschot aanvragen. Daarvoor moet u bewijzen dat de apparaten zijn aangeschaft en geïnstalleerd. Nadat u de apparaten heeft betaald moet u alsnog vaststelling van de subsidie aanvragen.
  Daarna betalen wij de subsidie of het restant daarvan aan u uit.

  Voorwaarden

  Voor aanvragers uit de zakelijke markt gelden eigen voorwaarden voor de subsidieaanvraag.

  De subsidie geldt voor:

  • Split-Unit luchtwaterwarmtepompen
  • Brine/waterwamtepompen
  • Biomassa-ketels
  • Zonneboilers