0 – Op de meter

Gemeente Gasloos maken, hoe doe je dat? 

 1. Samenwerking

Een integrale samenwerking met alle partijen ligt bij www.dzcn.nl aan de basis van al haar projecten; zo werken we gezamenlijk aan de verduurzaming van Nederland.

Dzcn wil haar nieuwbouwprojecten integraal en gezamenlijk aanpakken met alle betrokkenen: gemeenten en wethouders, woningbouwcoöperaties, energiemaatschappijen en investeerders. Voor een goede samenwerking zijn daarbij drie zaken essentieel: flexibiliteit, vertrouwen en transparantie. Iedereen deelt immers in de basis hetzelfde doel: Nederland verduurzamen. Dzcn heeft de ervaring en kent de oplossingen om dit gezamenlijk te verwezenlijken. Zonder vuistdikke dossiers en zonder oeverloos gediscussieer maar met daadkracht en een helder plan van aanpak. Wij kunnen ambities waarmaken en maatwerk leveren. De bewijsvoering en de voorbeelden liggen door heel Nederland.

 1. Gebiedsgerichte aanpak

Voor de doelgerichte ontwikkeling van een nieuwbouwwijk streeft Dzcn naar een gebiedsvisie met een praktisch ontwerp van de ondergrond.

Een goed plan begint met een gebiedsvisie voor een gasloze nieuwbouwwijk van minimaal honderd woningen. Die hoeveelheid is nodig om een duurzame infrastructuur aan te kunnen leggen die betaalbaar is: de kosten worden per woning omgeslagen en elk huishouden deelt mee in het netwerk, de kabels en leidingen die uitgerold worden. Daarom speelt ook de samenwerking met nutsbedrijven in dit stadium al een belangrijke rol. De eerste stap is het ontwerpen van de ondergrond. Dzcn kan hierbij al heel praktisch en oplossingsgericht meedenken. Het ontwikkelen van een integrale visie werkt niet alleen tijdbesparend maar ook doelgericht.

 1. Techniek

Door het al jaren lang ontwerpen, toepassen en toetsen van nieuwe technieken, kan Dzcn inmiddels speken van unieke, vierde-generatie innovaties.

Duurzame bouw is iets wat veel partijen nastreven. Dzcn is de enige die zelf ontwikkelde, ‘vierde generatie-innovaties’ toepast. Dat betekent dat wij deze hebben bedacht, ontwikkeld, geïmplementeerd en geëxploiteerd. Hetgeen we leren tijdens de exploitatiefase -de terugkoppeling van de bewoners- die informatie stoppen we direct weer in de ontwerpfase van de volgende serie. Daar zit dus een loep in en zo blijven we onszelf continu verbeteren en onze producten door ontwikkelen.  Op deze manier kunnen wij inmiddels spreken van vierde generatie toepassingen.

  1. Bewoners

  Om bewoners zoveel mogelijk plezier en gebruiksgemak van hun duurzame woning te geven, besteed Dzcn veel aandacht aan voorlichting, onderhoud en service.

  Goede voorlichting richting bewoners krijgt veel aandacht bij Dzcn. Dit gebeurt via voorlichtingsbijeenkomsten en een monitoringssysteem op verschillende momenten van het bouwproces. Tijdens de aanschaf, twee keer tijdens de bouwfase en twee keer in de bewonersfase: een half jaar en twee jaar na oplevering. Maar daar stopt het niet mee. Voor veel van haar bouwprojecten, verzorgt Dzcn ook het beheer. Want uiteindelijk is het de bewoner die in de bewoningsfase alles gaat benutten en gebruiken. Om dat optimaal te kunnen doen, ook bij calamiteiten, bieden wij 24/7 onderhoud en service, evenals Klimaatgarant dat doet voor de energie.

  1. Financiering

  Bij de integrale aanpak van Dzcn, horen ook financieringsoplossingen waarbij energieprestaties de financiële zekerheid van hypotheeknemers kunnen bevorderen.

  Dzcn werkt met slimme financieringsoplossingen voor haar nieuwbouwwoningen. Zo kan de aanschaf- of huurprijs van een woning verlaagd worden doordat het energiesysteem en de bijbehorende apparaten, via een huurconstructie met bijbehorend onderhoudscontract afbetaald wordt.  Een hypotheek die gekoppeld is aan de duurzaamheidsindex van een woning: hoe beter de energieprestatie, hoe lager de hypotheekrente. Een fijne financiële zekerheid voor bewoners en een constructie waarin steeds meer banken interesse tonen.